معنی و ترجمه کلمه of no understanding به فارسی of no understanding یعنی چه

of no understanding


فهيم ،چيز فهم ،نافهم ،بى ادراک ،بى شعور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها