معنی و ترجمه کلمه of ones own accord به فارسی of ones own accord یعنی چه

of ones own accord


بطيب خاطر،بخواهش خود،بميل خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها