معنی و ترجمه کلمه of quick wist به فارسی of quick wist یعنی چه

of quick wist


زيرک ،زودفهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها