معنی و ترجمه کلمه of short continuance به فارسی of short continuance یعنی چه

of short continuance


کم دوام ،زود گذر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها