معنی و ترجمه کلمه of short duration به فارسی of short duration یعنی چه

of short duration


کم مدت ،کوتاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها