معنی و ترجمه کلمه of the catholic persuasion به فارسی of the catholic persuasion یعنی چه

of the catholic persuasion


وابسته به تيره کاتوليک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها