معنی و ترجمه کلمه of vital importance به فارسی of vital importance یعنی چه

of vital importance


بسيارمهم ،حياتى ،خيلى ضرورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها