معنی و ترجمه کلمه of yon به فارسی of yon یعنی چه

of yon


پيشتر،سابقا،درقديم ،قديما،مال سابق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها