معنی و ترجمه کلمه off break به فارسی off break یعنی چه

off break


ورزش : کسب امتياز معينى در ضربه به سمت راست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها