معنی و ترجمه کلمه off colored به فارسی off colored یعنی چه

off colored


)off color(داراى رنگ ناجور،داراى رنگ مغاير،خل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها