معنی و ترجمه کلمه off line به فارسی off line یعنی چه

off line


برون خطى ،غير متصل ،قطع ،وسايلى که جزو دستگاه کامپيوترى مرکزى نيستند
کامپيوتر : منفصل
علوم نظامى : وسايل غير کامپيوترى يا خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها