معنی و ترجمه کلمه off one's hands به فارسی off one's hands یعنی چه

off one's hands


بيرون از اختيار شخص ،بيرون از نظارت شخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها