معنی و ترجمه کلمه off went his hat به فارسی off went his hat یعنی چه

off went his hat


کلاهش پرت شد،يادر ( جاى دورى افتاد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها