معنی و ترجمه کلمه off with his head به فارسی off with his head یعنی چه

off with his head


سرش را از تن جدا کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها