معنی و ترجمه کلمه off year به فارسی off year یعنی چه

off year


سال کم محصول ،سال کم فعاليت ،سال کسادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها