معنی و ترجمه کلمه off-cast به فارسی off-cast یعنی چه

off-cast


دورانداخته ،شخص يا چيز مردود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها