معنی و ترجمه کلمه off-centre به فارسی off-centre یعنی چه

off-centre


لنگ زدن ،لنگى( در مورد چرخها)
معمارى : لنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها