معنی و ترجمه کلمه off-hand game به فارسی off-hand game یعنی چه

off-hand game


بازى غيررسمى
ورزش : بازى جنبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها