معنی و ترجمه کلمه off-side به فارسی off-side یعنی چه

off-side


علوم مهندسى : کنار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها