معنی و ترجمه کلمه offense,etc به فارسی offense,etc یعنی چه

offense,etc


لغزش ،خلاف ،گناه ،خطا،رنجش ،بيحرمتى ،تهاجم ،زيان ،حمله ،توهين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها