معنی و ترجمه کلمه offense به فارسی offense یعنی چه

offense


تهاجم ،توپ اندازى و تلاش براى انداختن ميله ، )offence(گناه ،تقصير،حمله ،يورش ،هجوم ،اهانت ،توهين ،دلخورى ،رنجش ،تجاوز،قانون شکنى ،بزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها