معنی و ترجمه کلمه offensive به فارسی offensive یعنی چه

offensive


اهانت اميز،تهاجمى ،متهاجم ،عمليات افندى ،تهاجم ،مهاجم ،متجاوز،اهنانت اور،رنجاننده ،کريه ،زشت ،يورش ،حمله
قانون ـ فقه : حمله
علوم نظامى : تهاجمى حمله عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها