معنی و ترجمه کلمه offer and demand به فارسی offer and demand یعنی چه

offer and demand


قانون ـ فقه : عرضه و تقاضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها