معنی و ترجمه کلمه offer for sale به فارسی offer for sale یعنی چه

offer for sale


بازرگانى : پيشنهاد جهت فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها