معنی و ترجمه کلمه offer one's hand به فارسی offer one's hand یعنی چه

offer one's hand


دست را جلو بردن ،پيشنهاد عروسى دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها