معنی و ترجمه کلمه offer to buy something به فارسی offer to buy something یعنی چه

offer to buy something


حاضر به خريد چيزى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها