معنی و ترجمه کلمه offerer به فارسی offerer یعنی چه

offerer


پيشکش کننده ،تعارف کننده ،پيشنهاد دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها