معنی و ترجمه کلمه offering price به فارسی offering price یعنی چه

offering price


بازرگانى : قيمت پيشنهادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها