معنی و ترجمه کلمه offerings به فارسی offerings یعنی چه

offerings


هديه ها،هدايا
علوم نظامى : راهنماييها و دستورات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها