معنی و ترجمه کلمه offhand position به فارسی offhand position یعنی چه

offhand position


حالت ايستاده در تير اندازى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها