معنی و ترجمه کلمه officer of the watch (oow) به فارسی officer of the watch (oow) یعنی چه

officer of the watch (oow)


افسر نگهبان دريا
علوم نظامى : افسر نگهبان ديده ورى دريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها