معنی و ترجمه کلمه officer of the watch به فارسی officer of the watch یعنی چه

officer of the watch


علوم دريايى : افسر نگهبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها