معنی و ترجمه کلمه officer on duty به فارسی officer on duty یعنی چه

officer on duty


افسر مداومت کار،افسر نگهبان ستاد
علوم نظامى : افسر مسئول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها