معنی و ترجمه کلمه officers call به فارسی officers call یعنی چه

officers call


شيپور افسر پيش
علوم نظامى : نشريه اطلاعاتى مخصوص افسران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها