معنی و ترجمه کلمه official communications به فارسی official communications یعنی چه

official communications


ابلاغيه رسمى
علوم نظامى : مکاتبات ادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها