معنی و ترجمه کلمه official language به فارسی official language یعنی چه

official language


قانون ـ فقه : زبان رسمى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها