معنی و ترجمه کلمه official log book of a ship به فارسی official log book of a ship یعنی چه

official log book of a ship


بازرگانى : دفتر ثبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها