معنی و ترجمه کلمه official receiver به فارسی official receiver یعنی چه

official receiver


عضو ناظر،اعتصاب رسمى
قانون ـ فقه : مدير تصفيه
بازرگانى : اعتصاب با جايزه سنديکا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها