معنی و ترجمه کلمه officialism به فارسی officialism یعنی چه

officialism


سيستم ادارى ،رسميت ،مقررات ادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها