معنی و ترجمه کلمه officiant به فارسی officiant یعنی چه

officiant


کشيش شاغل و مسئول مجلس روحانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها