معنی و ترجمه کلمه officiously به فارسی officiously یعنی چه

officiously


فضولانه ،ناخواسته ،بطور غير رسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها