معنی و ترجمه کلمه offscouring به فارسی offscouring یعنی چه

offscouring


چيز تسويه شده ،کثافت و اشغال بيرون انداخته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها