معنی و ترجمه کلمه offset of one obligation against another به فارسی offset of one obligation against another یعنی چه

offset of one obligation against another


قانون ـ فقه : تهاتر حاصل شدن بين دو دين يا دو تعهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها