معنی و ترجمه کلمه offset به فارسی offset یعنی چه

offset


دوخم کردن ،دوخم ،عوض ،حساب ،تهاتر،تسويه کردن ،حذف شده ،خارج از عمل ،جابجاسازى ،مبدا،نقطه شروع مسابقه ،چين ،خميدگى ،انحراف ،وزنه متعادل ،رقم متعادل کننده ،متعادل کردن ،جبران کردن ،خنثى کردن ،چاپ افست کردن ،افست
علوم مهندسى : دوخم شدگى کامپيوتر : حاشيه صحافى
قانون ـ فقه : تهاتر،پاياپاى
بازرگانى : تسويه کردن ،جبران
علوم نظامى : چاپ افست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها