معنی و ترجمه کلمه often به فارسی often یعنی چه

often


بارها،خيلى اوقات ،بسى ،کرارا،بکرات ،غالب اوقات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها