معنی و ترجمه کلمه oftentimes به فارسی oftentimes یعنی چه

oftentimes


بارها،خيلى اوقات ،بسى ،کرارا،اغلب ،بسيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها