معنی و ترجمه کلمه ogee به فارسی ogee یعنی چه

ogee


فتيله يا چفت بصورت اس يا وارونه ،(برجسته کارى و کنده کارى)
معمارى : منحنى پيوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها