معنی و ترجمه کلمه ogive arch به فارسی ogive arch یعنی چه

ogive arch


قوس تيزه دار،طاق رومى ،قوس جناغى
معمارى : قوس شاخ بزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها