معنی و ترجمه کلمه ogive به فارسی ogive یعنی چه

ogive


اژيو،ورم تمرکز گلوله ،منحنى درصدى ،طاق رومى ،نوک تيز،پرتابه يا موشک
معمارى : طاق رومى
روانشناسى : اجايو
علوم هوايى : شکل حاصل از منحنى مدار سياره اى که شعاع ان به تدريج زياد شده تا سرانجام به خط راست تبديل ميگردد
ع لوم نظامى : رومى گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها