معنی و ترجمه کلمه oil bath lubrication به فارسی oil bath lubrication یعنی چه

oil bath lubrication


علوم مهندسى : روغنکارى حمام روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها